तालिम कार्यक्रमका झलकहरु

कृषि ज्ञान केन्द्र मनाङको बिधिबत उद्घाटन

कृषि ज्ञान केन्द्र, मनाङ

  • 0
  • 1
  • 2

कृषि ज्ञान केन्द्र मनाङमा हजुरलाई स्वागत छ


सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
वार्षिक कार्यक्रमको सुचना 2080-05-22 2080-06-21
वार्षिक कार्यक्रमको सुचना 2079-07-20 Closed !!!

प्रकाशनहरु

स्वत प्रकासन
कृषि ज्ञान केन्द्र ,मनाङ को स्वत: प्रकासन
साना सिंचाई कार्यक्रम
विशेष बाली प्रवर्धन कृषि उपज बिक्री केन्द्र
जीवनाशक विषादी ऐन - २०४८
कृषि तथा पशु पन्छी डायरी
व्यावसायिक स्याउ खेती प्रविधि
फलफूल दशक कार्यविधि
विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७५
स्वत प्रकासन
साना सिंचाई कार्यक्रम
विशेष बाली प्रवर्धन कृषि उपज बिक्री केन्द्र
आलु खेती प्रवर्धन
साना व्यवसायिक फर्म
कृषि ज्ञान केन्द्र ,मनाङ को स्वत: प्रकासन